Metal Bülteni
Alüminyum :2.624,00$
Bakır :10.446,00$
Kobalt :27.175,00$
NASAAC :2.510,00$
Nikel :20.325,00$
Alves Kablo

Duyurular ve Yayınlar

 • İzahname

 • Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

 • İzahname EK 1:   Şirket Esas Sözleşmesi

 • İzahname EK 2:   Şirket Genel Kurul İç Yönergesi

 • İzahname EK 3: Şirket’in 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 30.09.2023 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

 • İzahname EK 4: Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

 • İzahname EK 5: Fiyat Tespit Raporu

 • İzahname EK 6: Balioğlu Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan Hukukçu Raporu ve Beyanı

 • İzahname EK 7: Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu

 • Ek-8 2023-ÖZEL-067 Kahramankazan 2 Adet Fabrika Değerleme Raporu

 • Ek-8 2023-ÖZEL-070 Kahramankazan Makine Değerleme Raporu

 • Ek-8 2023-ÖZEL-070 Kahramankazan Makine Listesi

 • İzahname EK 9: Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

 • İzahname EK 10: Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu