Metal Bülteni
Alüminyum :2.311,50$
Bakır :9.213,00$
Kobalt :25.690,00$
NASAAC :2.510,00$
Nikel :16.100,00$
Alves Kablo

Genel Kurul Bilgileri

  • ALVES KABLO 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

  • ALVES KABLO 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Gündem

  • ALVES KABLO 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname